Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. 
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

- De standaardgarantie is niet van toepassing op verbruiksonderdelen als batterijen, toners en cartridges.
- De standaardgarantie is niet van toepassing op defecten door ongevallen, lekkende batterijen en eigen toedoen.

Onlinemacwinkel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.

Let op!
 Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).